شناسایی پروتئینی در دانشگاه فلوریدا که میتواند به درمان آلزایمر کمک کند

08 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه فلوریدا، موفق به شناسایی پروتئینی شدند که می تواند در درمان بیماران مبتلا به آلزایمر مورد استفاده واقع شود. این پروتئین، شکل اصلاح شده یکی از مواد ترشح شده در سیستم ایمنی و سلول های دفاعی مغز و قادر به مهار آسیب و مرگ نورون های مغز است. گزارش شیده رضایی