افزایش شیوع "اختلال کم توجهی- بیش فعالی" در کودکان و نوجوانان

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک بررسی جامع توسط دانشگاه ایالتی آیوا در آمریکا، نشان داده است که درصد شیوع ADHD یا "اختلال کم توجهی- بیش فعالی" در کودکان و نوجوانان طی بیست سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به بیش از ۱۰ درصد رسیده است. گزارش شیده رضایی