راهنمای عمل تشخیص و درمان ضربه های خفیف

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی دی سی، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا، راهنمای عمل تشخیص و درمان ضربه های خفیف یا تکان های مغزی را تجدید و روزآمد کرد. گزارش شیده رضایی