اصلاح ژن دیابت، چاقی و سرطان با تنظیم زمان خوراک

16 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران در انیستیتو تحقیقات سلولی- مولوکولی سالک در کالیفرنیا، روشن کرده است که چنانچه زمان خوردن در ۲۴ ساعت، به ده ساعت محدود شود، ژن بیماری های متابولیک از جمله دیابت، چاقی، سرطان و کبد چرب، غیر فعال و تصحیح می شود. گزارش شیده رضایی