شناسایی سلول های تشکیل دهنده لایه بیرونی غضروف مفصلی انسان

17 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان و پژوهشگران یو-اس-سی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، برای نخستین بار و در حین تحقیقات سلول های بنیادی برای درمان آرتریت، موفق به شناسایی سلول های منحصر به فردی شدند که لایه سطحی یا بیرونی غضروف مفصلی انسان را تشکیل می دهد. گزارش شیده رضایی