تحقیق جدید: رژیم غذایی و رفتار بهداشتی سالم برای فشار خون از دارو بهتر است

19 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کارولینای شمالی نشان داده است، تاثیر رژیم غذایی مناسب و پیش گرفتن رفتارهای سالم بهداشتی، در درمان فشار خون، بیش از مصرف دارو است. گزارش شیده رضایی