پژوهش بین المللی: باورهای مذهبی خانواده بر نوعدوستی و ایثار کودک اثر منفی می گذارد

16 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که روز پنجشنبه در مجله کارنت- بیولوژی منتشر شد، نشان می دهد کودکان خانواده های مذهبی در مقایسه با کودکان دیگر، سخاوت و همدلی کمتر و رفتارهای انتقامجویانه تری دارند. این پژوهش توسط ۷ مرکز معتبر علمی و بر روی کودکان مسیحی، مسلمان و غیر مذهبی انجام شد. گزارش شیده رضایی