یافته های جدید در مورد واکسن سل

04 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه هاروارد، نشان داده است که واکسن سل، قادر به توقف و معکوس کردن روند تخریبی جزایر انسولین-ساز انسان است.