یافته های جدید در مورد واکسن سل

25 ژوئن 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه هاروارد، نشان داده است که واکسن سل، قادر به توقف و معکوس کردن روند تخریبی جزایر انسولین-ساز انسان است.