مطالعه با تبلت و محصولات الکترونیکی موجب اختلال در خواب می شود

22 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در نروژ روشن کرده که مطالعه با تبلت، آی پد و سایر محصولات الکترونیکی، امواج الکتریکی مغز و عمق خواب را تغییر می دهد. تقریبا ۳۰ درصد از جمعیت بزرگسال دنیا دچار اختلال در خواب و آسیب های جسمی- روانی ناشی از آن هستند. گزارش شیده رضایی