خرافه زدایی از یک باور غلط: پروبیوتیک عصاره حیات نیست

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجله آمریکایی گزارش مصرف کنندگان،در شماره اخیر خود، به رشد بی سابقه فروش و مصرف پروبیوتیک ها اشاره کرده و گفته است اطلاعات علمی درباره منافع و مضار این فرآورده ها ناکافی است.پروبیوتیک‌ها میکرو ارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که سازندگان آن می گویند،برای فعالیت های حیاتی بدن ضروری هستند.گزارش شیده رضایی