چی شد که بینی ما این شکلی شد؟

01 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران بریتانیایی می گویند، ۴ ژن تعیین کننده ساختار و شکل ظاهری بینی انسان را شناسایی کرده اند. به گفته این محققان؛ ژن ها در طول زمان، شکل ظاهری بینی انسان را منطبق با دما و شرایط محیط زیستشان کرده اند. گزارش شیده رضایی