مردان جوان و خطر سکته مغزی با مصرف ماری جوانا

09 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه استراسبورگ فرانسه؛ نشان می دهد که دلیل بروز سکته مغزی، در کسانی که ماری جوآنا یا حشیش مصرف می کنند، با دیگران متفاوت است. ماری جوانا و حشیش دو ماده روانگردان طبیعی هستند که از گیاه شاهدانه استخراج می شوند و مصرف کنترل شده ی آنها در برخی کشورها آزاد است.گزارش شیده رضایی