اعتیاد مردم هند به اینترنت کار دستشان داد

25 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های بهداشتی هندوستان؛ در اوایل ماه جاری؛ در بهترین بیمارستان روانپزشکی بنگلور، کلینیک ترک اعتیاد اینترنت و تکنولوژی راه اندازی کردند. بنگلور به پایتخت فن آوری های نوین کامپیوتری ِ هند مشهور است. گزارش شیده رضایی