رژیم های سخت لج سلول های چربی را در آوردند

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک، به بخشی از سوال های متخصصان تغذیه پاسخ داده و البته بر گله و شکایت اغلب کسانی که اضافه وزن دارند صحه گذاشته. طبق این پژوهش رژیم های سخت، فقط لج سلول های چربی را در می آورد تا محکم تر سر جایشان بنشینند.گزارش شیده رضایی