شیوع آنفلوآنزای پرندگان در مرغداری های اطراف تهران

03 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان دامپزشکی ایران، شیوع ویروس آنفلوآنزای پرندگان را در دو واحد پرورش طیور صنعتی در اطراف تهران تأیید کرد. همزمان سازمان جهانی بهداشت می گوید، ویروس در اروپا و بخش هایی از آسیا در گردش است، و تاکید می کند، با وجودی که خطر سرایت آن به انسان کم است اما منتفی نیست. گزارش شیده رضایی