اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا: مایع ضدعفونی کننده دست بی خاصیت است

13 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اف دی ای اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا، استفاده از برخی صابون ها و مایعات ضدعفونی کننده پرفروش را که بدون نیاز به نسخه در داروخانه ها عرضه می شوند، ممنوع کرد. اف دی ای می گوید، تصمیم اخیر بر چند دهه بررسی و سنجش اثر بخشی این محصولات استوار است. گزارش شیده رضایی