بحران آلودگی هوا در جهان و جایگاه ایران

24 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع آلودگی هوا یکی از بحران هایی است که در دو دهه اخیر تقریبا همیشه گریبانگیر تهران و شهرهای بزرگ ایران بوده است، گزارش شیده رضایی درباره عوارض این آلودگی بر سلامت انسان.