افزایش چشمگیر مصرف سیگار الکتریکی در میان نوجوانان

29 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا سی دی سی می گوید، استفاده از سیگارهای الکترونیکی یا ای سیگارت، در سال گذشته، در میان دانش آموزان دبیرستانی ۳ برابر شده است. انتشار این خبر، نگرانی فعالان بهداشتی و تقاضای آنها برای ممنوعیت مصرف این فرآورده را به دنبال داشت. گزارش شیده رضایی