پیشرفت های تازه در آسیب شناسی و درمان افسردگی

02 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک پژوهش در دانشگاه آستین در تگزاس؛ نشان داده است که افراد مبتلا به افسردگی، قادر به تلفیق عواطف و محتوای سخنان طرف مقابل خود نیستند. پژوهشگران این طرح می گویند، نتیجه تحقیق آنها می تواند به تشخیص و درمان بیماران در سطح فردی و اجتماعی کمک کند.گزارش شیده رضایی