اختراع پژوهشگران اسرائیلی: دستگاهی برای کاهش درد مبتلایان به میگرن

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران اسرائیلی،برچسب یا پچی بدون سیم ساخته اند که از طریق امواج الکتریکی،انتقال پیام های عصبی درد را در بیماران مبتلا به میگرن متوقف می کند. میگرن سومین بیماری شایع در جهان است که درمانی قطعی ندارد و تنها در آمریکا در سال گذشته موجب ۱۱۳ میلیون روز غیبت از کار و مدرسه شده است. گزارش شیده رضایی