شهروندان و مدیران ارشد دو تابعیتی

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چرا در چند هفته گذشته حکومت ایران نسبت به تابعیت مضاعف حساسیت بیشتری نشان می دهد؟چرا دولت ایران سیاست روشنی درباره تابعیت مضاعف ندارد؟