شهرام احمدی و خانواده‌اش در گفت‌وگو با صدای آمریکا

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرام احمدی، زندانی کرد اهل سنت در زندان رجایی شهر اعدام شده است. گزارش برنامه تبلت صدای آمریکا از خانواده شهرام احمدی به همراه فیلمی از او و گفت‌وگو با خانواده‌اش