شهر ما خانه ما، شعار يا عمل؟

14 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی شما یک تکه آشغال یا بطری خالی یا روزنامه در کوچه و خیابان می بینید چه می کنید؟ چرا برای بعضی ها «شهر ما، خانه ما» در حد شعار مانده؟ آیا شهر کثیف به اندازه خانه کثیف باعث بی آبرویی نیست؟اگر کسی پیش روی شما آشغال روی زمین بیاندازد چه می کنید؟