شفافیت نامزدها خواست رای دهندگان است

15 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانون اساسی آمریکا چگونگی برگزاری انتخابات را اعم از انتخابات رئیس جمهوری و معاون وی، انتخابات کنگره آمریکا، فرمانداران و سایر دفاتر خدمات عمومی مشخص کرده است، با این همه این مردم هستند که با پیروی از قواعد و مقررات آن، خواست خود را در چارچوب گزینش افراد نشان می دهند. این خواست، در شرائط مختلف بگونه ای متفاوت عمل می کند.