ادوارد شوردناتزه

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ادوارد شوردناتزه وزیر امور خارجه پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق روز دوشنبه در سن ۸۶ سالگی درگذشت. آقای شواتنازه پس از این سمت به ریاست جمهوری گرجستان انتخاب شد. محل درگذشت ادوارد شوردناتزه اعلام نشده است