مصاحبه با دکتر شروین آثاری، درباره تأثیر عوامل اجتماعی بر سلامت مردم آمریکا

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه های مهم و پر خوانندهء آمریکا، روزانه سلسله مقالاتی را درباره وضعیت سلامت گروه های مختلف اجتماعی منتشر می کنند. در این میان، مقالات دکتر شروین آثاری، پژوهشگر ایرانی دانشگاه میشیگان توجه زیادی به خود جلب کرده است. گزارش شیده رضایی