آمريکا: توافق با ايران ضامن امنیت بین المللی باشد

05 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وندی شرمن، رئیس هیات مذاکره کننده آمریکايی در مذاکرات اتمی با ایران، با رسانه های اسرائیلی مصاحبه کرد. خانم شرمن در این مصاحبه تاکید کرد که هر نوع مصالحه نهائی با ایران در مورد پرونده اتمی تهران «باید متضمن تامین امنیت جامعه بین الملل باشد.» گزارش از یگانه ارسباران.