افزایش انتقادها از حزب حاکم ترکیه درپی عملیات مسکو در سوریه

16 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با ادامه کشمکش‌های سیاسی بین روسیه و ترکیه بر سر بحران سوریه، حزب حاکم ترکیه با انتقادات شدیدی در داخل این کشور روبرو شده است. این در حالیست که ترکیه پس از انتخابات هفتم ژوئن امسال، دور دیگری از درگیری‌ با حزب کارگران کردستان را تجربه می‌کند. گزارش شپول عباسی