فرهادی دو چهره شاخص علمی و شناخته شده را جای خود برای اسکار معرفی کرد

06 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اصغر فرهادی که بهمن ماه امسال با غیرمنصفانه خواندن شرایطی که برای ورود مسافران و مهاجران به ایالات متحد آمریکا بوجود آمده بود، اعلام کرد در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. دو آمریکایی ایرانی‌تبار را به عنوان نماینده خود در اسکار ۲۰۱۷ معرفی کرد. برای بررسی این موضوع همکارم شپول عباسی با ماست