گزارش شپول عباسی از واکنش هنرمندان داخل و خارج از ایران به اعتراضات

12 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ششمین روز تظاهرات گسترده مردم در شهر های مختلف ایران بسیاری از هنرمندان در داخل و خارج از کشور در صفحات اجتماعی خود نسبت به این وقایع واکنش نشان داده اند گزارش شپول عباسی