آخرین روز نمایش فیلم در جشنواره کن با اعتراض به نوع انتخاب فیلمهای این دوره روبرو شد

28 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امروز و در آخرين روز نمايش فيلم های جشنواره هفتاد و يكم فيلم كن، اعتراض به انتخاب فيلم های اين دوره بالا گرفت. اين در حالی است كه برندگان دو بخش سينه فونداسيون و نوعی نگاه نيز مشخص شدند گزارش شپول عباسی