شدت يافتن گفتگوهای صلح در سوريه

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با نزدیک شدن تاریخ برگزاری کنفرانس ژنو ۲ برای یافتن راه حلی بمنظور پایان بخشیدن به بحران سوریه مذاکرات بازیگران اصلی در این زمینه نیز شدت گرفته است. گزارش از شیده رضائی.