وزیر نفت سابق به طور موقت مدیر اجرائی پاکستان شد

09 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاکستان صحنه انتقال قدرت از یک نخست وزیر برکنار شده توسط دیوان عالی دادگستری به یک مدیریت اجرائی موقت منصوب حزب حاکم است.