شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» در اعتراضات تهران

04 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم ارسالی شما | حاضران در اعتراض دوشنبه ۴ تیر ماه در میدان حسن آباد تهران شعار می‌دهند: «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»