شانس موفقیت احیای قلبی - ریوی در زنان کمتر است

22 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آکادمی متخصصان قلب و عروق آمریکا می گوید نتیجه دو بررسی جامع اورژانسهای کشور نشان داده است که احتمال احیای قلبی - ریوی زنان بلافاصله پس از ایست قلبی، کمتر از مردان است. جزئیات بیشتر در گفتگو با شیده رضایی