سهام عدالت کارگران به بایگانی پیوست

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش ها حکایت از به بن بست رسیدن پرونده سهام عدالت کارگران دارد. احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه ، در گفت و گو با وفا آذربهاری به ارزیابی طرح سهام عدالت پرداخت.