شاخص خوشبختی

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ملاک خوشبختی برای شما چیست؟ آیا از زندگی خود رضایت دارید؟ به نظر شما رضایت فردی مهمتر است یا رضایت جامعه؟