جنگ لفظی بر سر پخش ربنای شجریان در تلویزیون ایران

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صحبت های محمد رضا شجریان استاد موسیقی ایران در گفت و گو با مدیر عامل خانه موسیقی با واکنش های زیادی روبرو شده است. این صحبت ها به ویژه در آستانه ماه رمضان که معمولا دعای ربنای آقای شجریان از رسانه های ایران پخش می شد صدای منتقدانش را بلندتر از گذشته کرده است. گزارش شپول عباسی