شجریان: صدای زن از موسیقی ایرانی حذف شدنی نیست

01 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازنشر گزیده‌ای از مصاحبه محمدرضا شجریان با صدای آمریکا در آبان ۱۳۹۰. شجریان در این گفت‌‌وگو با سانسور صدای زن مخالفت می‌کند و می‌گوید مردم ایران موسیقی ایرانی را با وجود همه سانسورها و محدودیت‌ها حفظ خواهند کرد.