طبری: ورود جویندگان کار از بخش های فقیر اروپا، دغدغه خروج بریتانیایی ها بود

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شهران طبری، عضو حزب کارگر بریتانیا می گوید یکی از دغدغه های اصلی طرفداران خروج از اتحادیه اروپا نگرانی مردم بریتانیا از ورود بی رویه جویندگان کار از کشورهای فقیر عضو اتحادیه اروپا بوده است.