شهران طبری: اقتصاد از عوامل عمده شکست حزب کارگر بریتانیا

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شهران طبری ژورنالیست و پژوهشگر در موسسه لگاتوم درگفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا علت شکست حزب کارگر را مسائل مختلف، از جمله اقتصاد را یکی از عوامل عمده این شکست خواند. sot