چین نمونه خوبی از توسعه پایدار

17 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرام تابع محمدی – کارشناس محیط زیست – تورنتو: چین از چند سال پیش سیاست توسعه پایدار را در پیش گرفته و تلاش کرده از وابستگی به نفت کاسته و به انرژی های سبز روآورد. امروزه برق یک شهر چین به طور کامل از انرژی خورشیدی تامین می شود.