گزارش شهرام بهرامی درباره بحران آب در فلات مرکزی ایران

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران آب در فلات مرکزی ایران در سالهای اخیر آنچنان جدی شده است که تا حدی اعتراضات دی ماه در ایران را که ریشه های اقتصادی داشت تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان در سطوح بین المللی بحران آب در ایران را جدی تر از آنچه تصور می شود، قلمداد می کنند. گزارش شهرام بهرامی