دیدبان حقوق بشر: بیش از ۲۰۸ درویش گنابادی از ابتدای امسال محکوم شده اند

08 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیدبان حقوق بشر می گوید دست کم دویست و هشت نفر از درویشان گنابادی از ابتدای امسال در دادگاههای انقلاب محکوم شده اند. این گروه حقوق بشری در گزارشی که منتشر کرده می گوید شرایط درویشان در زندان و شیوه محاکمه آنها حقوق اساسی آنان را نقض می کند. گزارش شهرام بهرامی