اهمیت گونه های حیات وحش

14 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهرام امیری شریفی - مدیر سایت دیده بان حقوق حیوانات، مونترال: آنچه در ایران تهدیدکننده است کمبود آگاهی درباره رفتار با حیوانات است و ما بیشتر پوسته ماجرای حیوان آزاری را می دانیم. ما باید نسبت به گونه های حیات وحش ایران نیز حساس باشیم.