شیما شهرابی: حکومت در برخورد با تهیه کنندگان ویدئوی هپی، می خواهد مانع تکرار آن بشود

27 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حکم سازندگان نسخه ایرانی ویدئوی هپی توسط دادگاهی در ایران صادر شد. سایت «ایران وایر» به نقل از فرشید رفوگران، وکیل یکی از این متهمان اعلام کرد که رای همه آنها شش ماه زندان و یکی از متهمان یکسال زندان است. به گفته این وکیل دادگستری، این احکام برای مدت سه سال تعلیقی است.