اختلاف جمهوریخواهان بر سر ترامپ، شاید به شکاف حزب در انتخابات آینده مجلس نمایندگان منجر شود

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه بحث شکاف در حزب جمهوریخواه بر سر نامزدی آقای ترامپ ادامه دارد سرنوشت اکثریت جمهوریخواهان در سنا و تا حدی موضع قوی آنها در مجلس نمایندگان را نیز در انتخابات آینده مورد تردید قرار گرفته است.گزارش شهلا آراسته