ایران در جلسات کمیته های اطلاعاتی و دفاعی باز هم تهدید تروریستی شناخته شد

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیته منتخب دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا با حضور اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و همچنین رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا بودجه درخواستی دفاعی دولت آمریکا بررسی کرد.گزارش شهلا آراسته