انتقاد ترامپ از روند آهسته بررسی اعتبارنامه وزرای کابینه در سنای آمریکا

06 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالیکه رییس جمهوری جدید آمریکا با جدیت اجرای دستور کارهای خود را پیگیری می کند کار تکمیل کابینه وی در سنا با عدم همکاری دموکراتها با کندی پیش می رود.گزارش شهلا آراسته