جزئیات شهلا آراسته از طرح کنگره درباره نظارت بر فروش هواپیماها به ایران‌ایر

29 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دمکراتها و جمهوریخواهان طرحی ارائه کرده اند که رییس جمهوری آینده آمریکا دونالد ترامپ را ملزم می کند استفاده نظامی تهران از هواپیماهای غیرنظامی در جنگ سوریه را مورد تحقیق قرار داده و نتیجه آن را به کنگره گزارش دهد. گزارش شهلا آراسته